lauantai 12. maaliskuuta 2016

Tsemach Netser - Vanhurskas Vesa (PÄIVITETTY!)

Lähestyvän Pesakin (23.3.) täysikuu ja Neitsyen tähdistön päätähti Tzemach
Heprealainen sana tzemak voidaan kääntää -> "oksa" / "vesa" tai "vilja" / "tähkä". Tzemak löytyy heprealaisesta Raamatusta yhteensä viisi kertaa Messias-profetioissa joissa puhutaan tzemakista oksana. Tzemak -sana löytyy Raamatusta kaikenkaikkiaan yhteensä 12 kertaa ja seitsemällä kerralla (kts. jäljempänä) tzemak merkitsee "viljaa" tai "tähkää" ja viidellä kerralla "oksaa". Nuo viisi kohtaa ovat Messias-profetioita.

Näissä viidessä Messias-profetiassa tzemak ei ole mikä tahansa karahka saati viljantähkä vaan oliivipuun oksa. Oliivipuu on sekä Messiaan että Israelin esikuva. Samoin Neitsyt on sekä Messiaan että Israelin tähtimerkki. Messian merkki siinä mielessä että Neitsyt pitää kädessään Messiasta, viittä Tzemak-oksaa, vaikka Neitsyt kokonaisuudessaan ei olekaan Messias vaan Messiaan, Siemenen, synnyttäjä. Ohrantähkistä koottu ensilyhde on yksi Messiaan esikuvista (KORJAUS: ensilyhde EI ole Messiaan esikuva vaan Messiaan kanssa ylösnousseiden pyhien esikuva -> Matt. 27:50-53). Siksi Neitsyen kädessä ei voi olla viittä tähkääkään / ensilyhde sillä Neitsyt ei ole Messias vaan Israel.

Mutta jatketaanpa.

Seuraavat viisi ainutlaatuista Raamatun Messias-profetiaa eivät esittele Messiasta "tzemak-tähkänä" vaan tzemak-oliviipuun oksana. Viisi Messiaan puolta ovat Raamatun AINOISSA "Tzemak-Oksa" (KR 33 "vesa") -profetioissa seuraavat:

  1. "Sinä päivänä on JHVH'n vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto." (Jes. 4:2)
  2. "Katso, päivät tulevat, sanoo JHVH, jolloin minä herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa." (Jer. 23:5)
  3. "Niinä päivinä ja siihen aikaan minä kasvatan Daavidille vanhurskauden vesan, ja hän on  tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa." (Jer. 33:15)

  4. "Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan." (Sak. 3:8)
  5. "Näin sanoo JHVH Sebaot: Katso, mies nimeltä Vesa! Omalta pohjaltansa hän on kasvava, ja hän on rakentava Herran temppelin." (Sak. 6:12)

Raamatun Toorassa on viisi kirjaa ja Raamatussa on oikeastaan neljän sijasta viisi evankeliumia mikäli Ilmestyskirja lasketaan mukaan joka esittelee Messiaan Tuomarina. Nämä seikat yhdessä Raamatun viiden selvän Messias-profetian kanssa Tzemak-Oksasta määrittävät siis sen mitä ovat ne viisi vartta Neitsyen vasemmassa kädessä jossa on vieläpä tähdistön kirkkain tähti Tzemak! Tämä on johdonmukaista päättelyä ja tulkintaa. Muu on kaukaa haettua. Siksi taivaan ilmoitusta tulkitessa Raamatun kirjallisen ilmoituksen tuntemus on hyvin tärkeää sillä nämä kaksi pitävät AINA yhtä.

Miksi otimme tämän seikan esille? Siksi että Neitsyen kädessä on haluttu nähdä oliviipuunoksien lisäksi myös viisi ohrantähkää / ensilyhde. Mutta kumpikin EI voi olla yhtäaikaa tosi sillä vain jompikumpi on oikea kuva. Taivaalla ei ole "gif-animaatiota" Neitsyestä jonka kädessä vuorottelee viljalyhde ja oksakimppu! :) Tähkä / vilja / pelto on raamatullinen maataloudellinen esikuva ihmisistä, ei Messiaasta. Happamaton leipä on Messiaan esikuva, mutta varsinainen vilja josta leipä valmistetaan on Raamatussa ihmisten esikuva. Siitä todistaa myös Messias:

"Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi." (Joh. 4:35)

"Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on *kypsynyt". (Ilm. 14:14-15)

*Heprealaisessa Ilmestyskirjan tekstissä "mädäntynyt" sillä Messiaan viides puoli löytyy Ilmestyskirjasta joka on Tuomari (Härkä / Shur). Ilmestyskirjassa Messias-Tuomari tuomitsee maailman mädän hedelmän (jumalattomat ihmiset jotka eivät tee parannusta). Muut Messiaan neljä puolta löytyvät neljästä evankeliumista. Yhteenveto oliivipuun oksista, Messias-profetiasta, Neitsyen kädessä:
  1. Matteus (Kuningas) -> Jer. 23:5
  2. Markus (Palvelija) -> Sak. 3:8
  3. Luukas (Ihmisen Poika) -> Sak. 6:12
  4. Johannes (Jumalan Poika) -> Jes. 4:2
  5. Ilmestyskirja (Tuomari) -> Jer. 33:15
Tässä meillä on siis em. profeettojen VIISI "Tzemak-oksa" -Messias profetiaa jotka esittelevät Messiaasta samat viisi puolta kuin evankeliumit ja Ilmestyskirja! Lisäksi Toorassakin on viisi kirjaa sillä Toora kokonaisuudessaan on Messiaan todistus: 

"Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua; sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani?" (Joh. 5:46-47)

Epäraamatullisen ja kaukaa haetun pellon / viljan / tähkän sijaan Messias on kuten sanottua ensinnäkin Tanakin mukaan Oliviinpuunoksa sekä samalla pellon hedelmistä tehty Happamaton Leipä joka on tullut kaiken kukkuraksi vieläpä alas taivaasta (Joh. 6). Ts. Messias ei ole pellon hedelmä vaan siitä tehty leipä joten Messias ei voi olla lyhdekään / viisi vaivaista tähkääkään Neitsyt Israelin kädessä! Emme suinkaan kiellä sitä että Sana todistaa Messiaan olevan israelilainen ja kasvaneen Israelin maasta...nimittäin kuin VAIVAINEN OLIIVIPUUN VERSO (eikä kuin kuiva tähkä ohrapellosta!): 

Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle JHVH'n (Herra) käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi JHVH'n edessä niinkuin vesa, niinkuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet." (Jes. 53:1-2)

Heprealainen Jesajan alkuteksti puhuu (Israelin) maasta kasvaneesta puun taimesta / versosta (hepr. joneq, Strong's 3126) ja puun juuresta (shoresh, Strong's 8328) eikä mistään viljantähkästä. Iisain kannosta, oliivipuun kannosta, (Israelin kansan jäännös) puhjennut virpi on netser (נֵצֶר) -> Jes. 11:1. Myös käännökset puhuvat oikein alkutekstiä mukaillen virvestä, puun taimesta. Näkemys Messiaasta tähkänä / ensilyhteenä on erehtyväisen ihmisen omaa teologiaa joka ei perustu Raamattuun eikä siten anna oikeaa kuvaa ja opetusta Neitsyen tähdistön päätähdestäkään, Tzemakista, jonka Raamattu auttaa tunnistamaan Iisain kannosta puhjenneeksi netseriksi ja joneqiksi kuivasta maasta, ja josta on kokonaista VIISI erityistä Tzemak-Oksa profetiaa koko Raamatussa ja niitä vastaavat VIISI evankeliumia kuten sanottua. Jesajan kirjan 11. luvun tuttuun Messias-profetiaan perustuu se että Messiasta on kutsuttava "nasaretilaiseksi" (notzri) sillä hän varttui Nasaretissa, Daavidin suvun "netsereiden" perustamassa kaupungissa. Kuninkaallisten netsereiden suvusta versoi Netser, Daavidin Poika joka on hallitseva Israelia ja Hänen seuraajiaan kutsutaan yhä tänäkin päivänä Israelissa nimellä notzrim, "nasaretilaisten lahko" (Apt. 24:5).

Lisäksi taivaan kirkkaimman tähden, Siriuksen, alkuperäinen heprealainen Jumalan antama nimi on Netser josta koptilainen variaatio on Nezer / Nazir! Eihän tämä voi ystävät rakkaat enää selvemmäksi mennä.

Uskotko sinä meidän saarnamme Messias Tzemak-Netseristä, Oliviinpuun Oksasta Neitsyt Israelin kädessä? Ja tämä ei ole meidän saarnamme vaan taivaan Isän saarna Raamatun ja tähtien kautta.

Muutenkin muutama tähkä ei tee vielä edes lähellekään yhtä kokonaista lyhdettä joten tähkät Neitsyen kädessä tekevät aneemisen "messiaan". Leeviläisen papin heiluttama tai ylösnostama / kohottama omer-heilutusuhri ei ole leipä vaan se on jauhojen rouhittujen jyvin, oliiviöljyn, suitsukkeen ja suolan sekoitus. Joten omer ei ole Messias vaan sitä heiluttava valkopukuinen pappi on ylösnoussut Messias. Omer papin kädessä on ylösnousseiden Messiaan "ensihedelmien", Jerusalemissa näyttäytyneiden ylösnousseiden pyhien esikuva (Matt. 27:50-53).

Alkaa varmaan olemaan jo selvää että ajatus tähkistä Neitsyen kädessä on kaunis mutta se on väärä.

Lisäksi riittäisikö  vaimolla viidestä vaivaisesta tähkänkorresta edes jauhoja kastikkeeseen puhumattakaan siitä voiko muutamasta tähkästä edes puhua lyhteenä jota "Neitsyt kuljettaa"? Tämä on näkemys joka ei perustu Raamattuun saati tähtikuvioiden muinaiseen historiaan. Toisinaan on fiksua ajatella asioita, myös tähtikuvioita, kirjaimellisesti maalaisjärjellä eikä liikaa esikuvien tai kielellisten seikkojen kautta. Tiedosta ja kirjaviisaudesta voi tulla lapsen kaltaisen uskon vihollinen.

Ja lopuksi Sana tzemak esiintyy Raamatussa viljana / tähkänä tai muuten maatalouteen liittyvänä seuraavasti yhteensä seitsemän kertaa MUTTA yksikään näistä ei täytä Messias-profetian piirteitä kuten profeettojen yllä olevat viisi ainutlaatuista Messias-profetiaa Tzemak-Oksasta jonka vieläpä Jes. 11:1 Netser-profetia vahvistaa yhdessä muiden esittelemiemme seikkojen kanssa:

1. Moos. 19:24-25
Ps 65:10
Jes 61:11
Hes. 16:7
Hes. 17:9
Hes. 17:10
Hoosea 8:7

On entistäkin selvempää että Neitsyen kädessä tulisi nähdä viisi oliviinpuun oksaa eikä viittä vaivaista ohrantähkää joista kuten sanottua ei todellakaan vielä mitään lyhdettä saada puhumattakaan riittävästä määrästä ohranjyviä Ensihedelmien juhlan omer-heilutusuhrin valmistamiseen (n. 3.64l) -> 3. Moos. 23:9-14. Viisi ohrantähkää on aivan järjeston ajatus! Viisi oliviipuunoksaa on sen sijaan kaikinpuolin johdonmukainen niin raamatullisesti kuin jo maalaisjärjelläkin ajateltuna.

Lisäksi jos puhutaan siitä mitä Neitsyellä on käsissään niin hänen toisessa kädessä olevaa palmunoksaa ei sovi unohtaa! Palmunoksa on ikivanha israelilainen juhlaperinne joka ei kuulu ainoastaan lehtimajanjuhlaan vaan myös pesakiin / happamattoman leivän juhlaan. Israelilaiset toivottivat muurari-Rabbinsa ja Kuninkaansa tervetulleeksi aasin selässä Jerusalemiin palmunoksia heiluttaen heprealaisen aabib-kuun  10. päivänä. Sitäkin oli samaan aikaan vahvistamassa erityinen taivaanmerkki Kauriin tähdistössä, mutta siitä lisää toiste.

Täten olemme todistaneet että Neitsyt Israelin kummassakin kädessä on vihreää, ei viljaa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Ainoastaan asialliset kommentit hyväksytään. Noudatathan ystävällisiä tapoja. Jos kirjoitat anonyyminä niin jonkinlaisen nimen merkitseminen kommenttiin olisi suotavaa jotta erottuu muista anonyymeistä. Kiitos!